Humaloja sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, Pyhäjoen varrella Haapaveden kirkonkylän laidalla. Kylään kuuluu Humalojan lisäksi Haapakoski, Partaperä ja Morkonperä. Alueelle on leimallista maalaiskulttuurin sekä maaseudun työläiskulttuurin yhdistyminen. 

Asutus:

Humalon asutus on vanhaa. Ensimmäiset merkit asutuksesta on jo kivikaudelta. Kylän alueelta on useita kivikautisia asuinpaikkoja.

Nykyäänkin asutus on pääsääntöisesti sijoittunut nauhamaisesti Pyhäjoen pohjoisrannalle Oulaisten suuntaan vievän tien varrelle. Lisäksi Pyhäjoen eteläpuolella ovat Haapakosken, Partaperän ja Morkonperän taloryhmät.

Humalojan kylä kehittyy edelleen voimakkaasti. Viimeaikoina Humalojalle on tullut paljon uusia asukkaita. Sijainti Haapaveden keskustan läheisyydessä maaseudun rauhassa on yksi suosion syistä. Toimiva kyläkoulu on myöskin houkutellut uusia asukkaita. Nytkin Humalojalla on myynnissä tontteja niitä haluaville.

Haapakoski vanha pienteollisuusalue:

Haapakoskella on toiminut perinteinen Haapakosken saha ja mylly. Hieman ylempänä joen juoksussa työläisten itsensä perustama ”resutakkisten mylly” eli Maanviljelijäin myllyosuuskunta. Alueella on ollut myös mm. harjatehdas ja muuta pienteollisuutta. Sen vaikutus maaseudun elämään näkyy Humalojan historiassa voimakkaasti.

Edelleenkin Haapakoskella on aktiivista yritystoimintaa. Siellä valmistetaan esimerkiksi paljeovia ja sisustuslistoja. Lisäksi alueella on vesivoimalaitos.

Koulu:

Humalojalla on yli 60 oppilaan viihtyisä kyläkoulu jossa iltaisin on järjestetty monenlaista aktiivista kerhotoimintaa. Muutenkin koulu toimii kylän toiminnan keskuksena. Tulevaisuudessa koulun oppilasmäärä kasvaa jopa 70 oppilaaseen. Katso lisää koulun sivuilta:

Pyhäjoki:

Pyhäjoki virtaa Humalojan halki itä länsi suunnassa. Kivikaudella jokilaakso on ollut vielä  suojaisa meren lahti. Myöhemminkin joki on ollut tärkeä kulkuväylä mereltä sisämaahan.

Nykyään joella on suuri merkitys kylän virkistyskäytössä. Joessa on useita hyviä kalapaikkoja. Saaliskalana on mahdollista saada mm. haukea, ahventa ja harria. Koulun kohdalla on kyläläiseten yhteiskäytössä oleva ranta. Kylän alueella metsästyksen harrastaminen on myös mahdollista. Muutenkin kylän alueella on hyvät mahdollisuuset marjastukseen ja luonnossa liikkumiseen.