Humalojan seudulla on ollut asustusta jo kivikaudella. Museoviraston muinaismuistotietokannan mukaan kylän alueella on 10 kivikautista asuinpaikkaa. Ne on ajoitettu Suomusjärven kulttuurin ajalle. Tarkemmin sanottuna sen loppupuolelle 5000 - 6000 eKr, jolloin meri vielä ulottui tänne saakka.

 Seitsemän asuinpaikkaa sijaitsee Salonmäen Mäkelän -alueella. Kivikautiset asuinpaikat ovat sijainneet meren rannalla pitkän ja kapean lahden suun lähistöllä suojaisella etelärinteellä. Siihen aikaan meri ulottui Joutennivalle saakka. Lahti avautui suuremmaksi Mieluskylän länsipuolelta alkaen. Aluella asuneet ovat siten todennäköisimmin olleet kalastajia. Lähes kaikkien asuinpaikkojen lähistöllä on edelleen asutusta eli ne ovat olleet hyviä asuinsijoja kautta historian.

Asuinpaikat:

Kuvassa Mäntylän aluetta, jossa on useiampia asuinpaikkoja.

Löydöt:

 Tyypillisimmät esinelöydöt ovat kvartsi- ja pii- iskokset sekä palanut luu ja kivi. Viereisessä kuvassa Hietala nimiseltä asuinpaikalta löydettyjä kvartsi iskoksia. Satunnaisesti on löytynyt kivityökalujen osia. Arvokkain löytö on Mylläri Pekka Törmän vuonna 1898 Haapakosken asuinpaikalta löytämä kivinen tasataltta.