Tarkkasilmäinen kulkija voi löytää Humalojan luonnosta useita merkkejä esi-isien työstä. Tervahautoja löytyy useita. Perustuskiviä on louhittu ainakin kahdesta paikasta.

Tervahauta:

 Humalojan varresta löytyy vanha tervahauta, joka on harvinaisen hyvin säilynyt. Vielä 1700-luvun lopulla tervanpoltto oli merkittävä elinkeino tälläkin seudulla. Pyhäjokea pitkin terva oli helppo kuljettaa merenrantaan myytäväksi. Kartan mukaan myös Haapovuoren lähistöllä ja Korpihaan takana on tervahaudan jäännökset. Niitä on varmasti vielä muuallakin.

Perustuskivien louhintaa:

Ainakin Kotikalliolta ja Pakarinkalliolta voi löytää merkkejä perustuskivien louhinnasta. Todennäköisesti tällaisia paikkoja on muuallakin. Tällaisita paikoista useimpien vanhojen Humalojan talojen perustuskivet on louhittu.

Kivien louhinta on ollut raskata työtä. Sen lisäksi louhijan on täytynyt osata lukea kiven rakennetta, koska se lohkeaa helposti vain tiettyihin suuntiin kiderakenteen

mukaan. Jos reiät tehtiin vääriin paikkoihin kivi ei haljennut halutulla tavalla.